SSD CLOUD VPS - CLOUDONE

Giải pháp VPS sử dụng công nghệ Điện toán đám mây tập trung tối ưu, kinh tế

- Giá chỉ từ 100k/tháng

- Khả năng mỡ rộng cao, chủ động trong nâng cấp gói dịch vụ

- Nhiều công nghệ ảo hóa, hạ tầng hiện đại

BẢNG GIÁ VPS

 Gói dịch vụ

RAM

SSD

CPU

IP

Đơn giá

Mô tả

 VPS 1

RAM 1GB

SDD 10GB

CPU 1 vCore

1 IP

100,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 2

RAM 1GB

SDD 20GB

CPU 2 vCore

1 IP

200,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 3

RAM 2GB

SDD 30GB

CPU 3 vCore

1 IP

400,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 4

RAM 3GB

SDD 40GB

CPU 4 vCore

1 IP

600,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 5

RAM 4GB

SDD 50GB

CPU 6 vCore

1 IP

800,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 6

RAM 6GB

SDD 60GB

CPU 6 vCore

1 IP

1,200,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 7

RAM 8GB

SDD 80GB

CPU 8 vCore

1 IP

1,600,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

 VPS 8

RAM 12GB

SDD 120GB

CPU 12 vCore

1 IP

2,000,000 vnd/tháng

Gói 3 tháng
Gói 6 tháng giảm 5%

Gói 12 tháng giảm 10%

DỊCH VỤ MUA THÊM IPV4

 Gói dịch vụ

Số lượng

Đơn giá

 IPV4

1 IP

50,000 vnd/tháng

 IPV4

8 IP

400,000 vnd /tháng

 IPV4

32 IP

1,320,000 vnd /tháng

 IPV4

64 IP

2,400,000 vnd /tháng

 IPV4

128 IP

3,840,000 vnd /tháng

 IPV4

256 IP

6,400,000 vnd /tháng

SỰ KHÁC BIỆT

CAM KẾT DỊCH VỤ

Hỗ trợ tận tình

Hạ tầng chuyên nghiệp

Dịch vụ ổn định

Chi phí tối ưu

LIÊN HỆ NGAY