DỊCH VỤ HOSTING TIÊU BIỂU


CO-01

56.000đ/tháng
chỉ 45.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 2GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: Không giới hạn
UI_3_-20-512     Addon Domain: 1
UI_3_-20-512 Email: Không giới hạn
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Không
UI_3_-20-512 Backend quản trị: Không

CO-02

90.000đ/tháng
chỉ 72.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 4GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: Không giới hạn
UI_3_-20-512     Addon Domain: 3
UI_3_-20-512 Email: Không giới hạn
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Không
UI_3_-20-512 Backend quản trị: Không

CO-03

135.000đ/tháng
chỉ 108.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 10GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: Không giới hạn
UI_3_-20-512     Addon Domain: 5
UI_3_-20-512 Email: Không giới hạn
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Không
UI_3_-20-512 Backend quản trị: Không

CO-04

178.000đ/tháng
chỉ 142.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 15GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: Không giới hạn
UI_3_-20-512     Addon Domain: 10
UI_3_-20-512 Email: Không giới hạn
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Không
UI_3_-20-512 Backend quản trị: Không

DỊCH VỤ WEBNHANH TIÊU BIỂU


Web CO-01

200.000đ/tháng
chỉ 160.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 8GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: 3
UI_3_-20-512     Addon Domain: 5
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế web nhanh Cloudone: Có
UI_3_-20-512 Landing page:Không giới hạn
UI_3_-20-512 Hơn 400 giao diện web đầy đủ các lĩnh vực
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: Có

Web CO-02

250.000đ/tháng
chỉ 200.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 10GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: 5
UI_3_-20-512     Addon Domain: 10
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế web nhanh Cloudone: Có
UI_3_-20-512 Landing page:Không giới hạn
UI_3_-20-512 Hơn 400 giao diện web đầy đủ các lĩnh vực
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: Có

Web CO-03

320.000đ/tháng
chỉ 256.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 15GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: 7
UI_3_-20-512     Addon Domain: 20
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế web nhanh Cloudone: Có
UI_3_-20-512 Landing page:Không giới hạn
UI_3_-20-512 Hơn 400 giao diện web đầy đủ các lĩnh vực
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: Có

Web CO-04

420.000đ/tháng
chỉ 336.000x12 tháng
UI_3_-20-512 SSD: 30GB
UI_3_-20-512 Băng thông : Không giới hạn
UI_3_-20-512    Database: 15
UI_3_-20-512     Addon Domain: Không giới hạn
UI_3_-20-512 Cpanel: có
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế web nhanh Cloudone: Có
UI_3_-20-512 Landing page:Không giới hạn
UI_3_-20-512 Hơn 400 giao diện web đầy đủ các lĩnh vực
UI_3_-20-512 Backend quản trị website: Có