Hotline: (+84) 886 231 300   Đăng nhập


ĐỂ KINH DOANH ONLINE HIỆU QUẢ.

Bằng việc Tìm và Đăng ký tên miền phù hợp tại CloudOne.

.vn

ĐĂNG KÝ NGAY

350.000 đ/năm

.pro.vn

ĐĂNG KÝ NGAY

200.000 đ/năm

.com.vn

ĐĂNG KÝ NGAY

350.000 đ/năm

.com

ĐĂNG KÝ NGAY

250.000 đ/năm

.net

ĐĂNG KÝ NGAY

280.000 đ/năm

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

 • TÊN MIỀN VIỆT NAM
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn/ .biz.vn
 • .edu.vn/ .org.vn/
 • .gov.vn/ .info.vn
 • .pro.vn/ .health.vn/
 • .int.vn/ .ac.vn
 • KHỞI TẠO
 • 350.000 đ
 • 350.000 đ
 • 350.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • ĐĂNG KÝ
 • 480.000 đ
 • 350.000 đ
 • 350.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • 200.000 đ
 • CHUYỂN DOMAIN
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí

 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .it
 • .pro
 • .xyz
 • .website
 • .wiki
 • .tel
 • .us
 • .mobi
 • .asia
 • .cc
 • .press
 • KHỞI TẠO
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • ĐĂNG KÝ
 • 250.000 đ
 • 280.000 đ
 • 290.000 đ
 • 310.000 đ
 • 300.000 đ
 • 170.000 đ
 • 280.000 đ
 • 280.000 đ
 • 470.000 đ
 • 770.000 đ
 • 320.000 đ
 • 210.000 đ
 • 390.000 đ
 • 310.000 đ
 • 1,050.000 đ
 • 1,690.000 đ
 • CHUYỂN DOMAIN
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí